Biết thương mình!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Người hiểu biết lấy thiện căn làm trọng

Tập giữ mình trước mỗi niệm khởi sanh

Đức Ân Sư- biết cung kính trọn lành

Nương ngõ đạo, chuyển đời mình cao thượng.

♥♥♥

Mang tiếng khóc vào đời tìm hạnh phúc

Rớt thanh âm vỡ nát nụ hồn nhiên

Nhặt tình người xếp lại đoá bình yên

Vô thường đến, tan theo miền hư ảo

♥♥♥

Cánh chim di vượt qua cơn giông bão

Chỉ nương vào đôi cánh thuở sơ sinh

Mãnh tâm kia muốn có được an bình

Nương hơi thở, biết thương mình mỗi khắc. 

♥♥♥

Trăm năm đó lấy gì làm vững chắc?!

Khi một đời mù mịt giữa đam mê

Phật- Pháp-Tăng chẳng biết lối quay về

Theo tham ái biến mình thành hoang dại. 

♥♥♥

Ngày nghiệp gọi tâm khổ sầu sợ hãi

Chẳng biết nguồn phước hoạ bởi do ta

Chạy khắp nơi van vái với Phật Đà

Nào biết được đó cũng là tham vọng. 

♥♥♥

Người hiểu biết lấy thiện căn làm trọng

Tập giữ mình trước mỗi niệm khởi sanh

Đức Ân Sư- biết cung kính trọn lành

Nương ngõ đạo, chuyển đời mình cao thượng.