Thơ gởi mẹ!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Minh Đức Triều Tâm Ảnh Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế Con xuất gia cũng hiểu lẽ vuông tròn Muốn cung dưỡng không gì bằng phước huệ Không gì bằng ân đức Từ…

Chữ Hiếu!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Bách Tùng Vũ Ba năm bồng bế yêu thương Mẹ Cha vất vả, trăm đường cực thân Rồi khi chập chững bước chân Mẹ nâng Cha đỡ, những lần con đi Nợ sinh nợ dưỡng…

Vu Lan nhớ mẹ!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Bút Biển Bây giờ ngực con cài hoa hồng hay hoa trắng Nào còn có ích gì Bởi lâu rồi mẹ đã ra đi Bước thấp bước cao bước vào cõi Phật! ♥♥♥ Gió khua…

“Phải ráng làm sao cho đời tu của mình cực kỳ hữu ích cho đạo cho đời”!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hoà Thượng Thích Thanh Từ Tôi thường nhắc nhở Tăng Ni phải noi gương những bậc tiền bối, phải học và huân tập cái hay, cái cao đẹp của các Ngài, cố gắng làm cho…