Thái độ của người biết sống trong tỉnh thức là như thế nào?

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Tâm vô thường, thân vô thường, cảm thọ vô thường, các tư tưởng, nhận thức và đối tượng của tâm (pháp) cũng vô thường. Nếu chỉ nhìn vào bên ngoài hay qua…

Thực tập nhìn vào cái tốt của người để tâm ta có cơ hội đi lên!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Thích Thái Hòa  (Trích sách “Thảnh Thơi Mọi Nẻo Về”-bài “Cái Tâm Ta”) Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm đừng thấy ai xấu cả, thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và…