Đại Lễ Phật Đản (Phật Lịch 2568) ~ Miền Đông Bắc Hoa Kỳ ~ May 5, 2024

Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Miền Đông Bắc Hoa Kỳ ♦♦♦ Tại Potomac High School 3401 Panther Pride Drive, Dumfries, VA 22026 ♦♦♦ Chủ Nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024 ~ (Sunday, May 5, 2024) 10 AM — 4 PM   Xin quý Phật…

“Mọi thứ đều không mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình”

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Chúng ta bị người nhục mạ, bị người hủy báng, bị người hãm hại, đều là do tự mình tạo cả, tự mình phải nên đón nhận, đón nhận một cách hoan hỷ…

Duyên nợ!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Suối Thông Trên đời, quen biết một người đôi khi chỉ cần một tấm ảnh. Để vuột mất ai đó, là bởi sự vô tâm trong khoảng thời gian dài. Gặp gỡ có thể là…