Kinh Địa Tạng Vương – Bộ kinh căn bản mang lại nhiều lợi ích, dễ thực hành!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Nhiều gia đình lựa chọn tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho người đã khuất; hay cầu nguyện cho thai nhi được mạnh khỏe… Vậy thực hành tụng Kinh Địa Tạng thực sự có lợi…

Người tu học Phật nhất định phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Oan gia trái chủ phải hóa giải, phải đàm phán điều kiện với họ. Thông thường đều sẽ tiếp nhận, sau khi tiếp nhận thì họ sẽ rời đi. Bản thân chúng…

Lạc Một Dòng Tâm!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Đời chỉ là cuộc dạo Ai tỉnh giác, tường minh Thấu tỏ lẽ duyên sinh Yên bình trong sinh tử. ♦♦♦ Đi ngang qua dòng tục Dính muộn phiền, khen-chê Vương…

Biết thương mình!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Người hiểu biết lấy thiện căn làm trọng Tập giữ mình trước mỗi niệm khởi sanh Đức Ân Sư- biết cung kính trọn lành Nương ngõ đạo, chuyển đời mình cao…