12 Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư ~ The 12 Great Vows of The Medicine Buddha

Trích Từ: Thư Viện Hoa Sen Hòa Thượng Thích Trí Quang | Buddhist Text Translation Society 1. Nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, thì bản thân ánh áng rực rở chiếu soi vô số thế giới hệ. Thân ấy lại được trang hoàng bằng ba mươi hai tướng tốt của bậc đại…