Ngày Lễ Phật Giáo

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!  
Nhấn vào đây Ngày Lễ Phật Giáo để lưu trữ lại bản tin trực tiếp! 

~ Tháng 1 (Giêng) – Tháng 8 ~ Âm Lịch


~ Tháng 9 – Tháng 12 (Chạp) ~ Âm Lịch