Đời Mà Kệ Đi!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Giác Minh Luật Mỗi con người khi sinh ra đều mang một phần rất riêng…Thế nên, đừng bi quan, đừng nghĩ mình nhỏ bé, thua kém và vô dụng nữa. Họ giàu sang, quyền uy, thông minh, tài…