Lễ Vu Lan Trong Triết Học Phật giáo và Truyền Thống Đạo Hiếu của Người Việt Nam!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Võ Văn Dũng~Nguyễn Thị Vân Anh Người Việt tiếp nhận đạo Phật không chỉ ở triết lý sâu sắc trong hệ thống giáo lý, mà còn tiếp nhận những nguyên tắc, hành vi đạo đức mang tính nhân văn…