Những lỗi phải trả quả báo mà ít ai ngờ đến!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Ni Sư Hạnh Đoan (Trích “Báo ứng hiện đời ” – Quả Khanh)
♦ Câu Chuyện 1

Một nữ ký giả tại một tờ báo nhiều lần nghe hòa thượng Diệu Pháp- sư phụ của tôi giảng pháp ( HT. Diệu Pháp là một cao tăng ẩn tu ở Ngũ Đại Sơn, có túc mạng thông, thấy được nhân quả nhiều kiếp của người khác), chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người đến cầu khai thị.

Một hôm, cô tìm đến hỏi Sư phụ:

Con bị bệnh bao tử nhiều năm, đã chữa trị mà không thấy kết quả, có phải do đời trước con làm điều gì xấu không?

Sư phụ hỏi:

Phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao, nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh vứt đi?

Ký giả kinh ngạc nói:

Ôi trời ơi! Sư phụ! Đúng là có việc này. Con từ nhỏ đã không ưa ăn da bánh bao, vậy mà cũng là tội ư?

Sư phụ cười nói:

Phải biết phí phạm là tội rất lớn. Lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng no bụng, nhưng con vì không ưa, thấy không hạp khẩu vị nên vất bỏ, như vậy rất lãng phí. Phải biết trên thế giới hiện nay còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói . Con phải cảm thấy xấu hổ vì điều này. Lại nữa, quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn, ngay cả các nước phát triển cũng không ngoại lệ. Những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực, chà đạp thức ăn, nên đời nay mới bị quả báo như vậy.

Nếu đời trước ném bỏ đồ ăn, thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt. Vì vậy con phải tuyệt đối cẩn trọng, không nên phí phạm!

Nữ ký giả tỏ vè ăn năn, hỏi:

Con phải làm sao đây, Sư phụ?

Phải phát tâm sám hối, từ đây về sau thệ không bao giờ lãng phí vật thực nữa thì bệnh con sẽ dần dần lảnh.

Nữ ký giả lại hỏi:

Con cũng lạy Lương Hoàng Sám có được chăng?

Sư phụ cười hài lòng:

Rất tốt!

♥♥♥
♦ Câu Chuyện 2

Một người khác thưa:

Nam Mô A Di Đà Phật ! Thưa Sư phụ! Chúng con là Phật giáo đồ Hoa Nghiêm Quang từ xa đến. Cô bên cạnh con đây, nói tiếng Hoa không rành nên con thay cô ấy hỏi giùm. Cô ấy nói mình bị bệnh bao tử, đã uống thuốc chữa trị nhiều mà không thấy hiệu quả, nhưng cô không hề lãng phí thực phẩm gì. Xin Sư phụ từ bi chỉ giáo cho ạ!

Hòa thượng nhìn cô Phật tử ờ xa mới đến, rồi nói:

Con không lãng phí lương thực thì rất tốt, nhưng con lại lãng phí giấy! Lúc con viết gì, chỉ cần cảm thấy câu ấy không vừa lòng hay chữ ghi không đẹp, là vò nát tờ giấy, quăng ngay vào sọt rác. Còn nữa, khi dùng bữa, con đã lãng phí khăn giấy rất nhiều.

Ăn một bữa cơm dùng một cái khăn giấy đủ rồi, nhưng con thì mỗi lần lau miệng hay tay thì lại thay mới khăn giấy liên tục, rẩt lãng phí. Phải xài vật cho bằng hết, không được lãng phí. Nếu như con biết mình sai, thì nên sửa, bỏ tập quán xấu này đi thì bệnh bao tử sẽ lành.

Cô ta gật gật đầu tỏ ý sẽ làm theo.

♥♥♥
♦ Câu Chuyện 3

Một người đàn ông thưa với HT. Diệu Pháp:

Sư phụ, con quy y hơn ba mươi năm, chưa từng lãng phí bất cứ thứ gì, cũng chẳng dám làm chút chi sai nhân quả, nhưng hai năm gần đây bao tử con có cảm giác như bị kim châm. Tới bệnh viện khám, họ lại nói bao tử con tốt như thanh niên. Chẳng biết con tạo nghiệp gì, phiền Sư phụ xem giùm cho con ạ.

Hòa thượng Điệu Pháp mỉm cười bảo:

Tôi mà mờ phòng mạch chuyên trị bệnh bao tử chắc là phát… lắm đây!

Mọi người nghe nói, đều cười ồ.

Sư phụ hỏi ông cư sĩ :

Ông mấy năm nay mỗi lần dùng bữa xong đều xài tăm xỉa răng phải không?

Dạ phải!

Ông thường ra tiệm dùng cơm?

Dạ phải!

Dùng cơm xong thì xỉa răng, lúc đi, ông còn lấy vài tăm xỉa răng đem về?

Lão cư sĩ lộ vẻ rất kinh ngạc, nói:

Con và anh bạn mỗi lần ra ngoài tiệm dùng cơm đều phải trả một hai mươi đồng, con dùng mấy cây tăm xỉa răng thì có tội gì?

Đúng vậy! Tăm xỉa răng vốn cung cấp miễn phí cho thực khách sử dụng. Cho dù bữa ăn ông có trả một hai trăm đồng đi nữa, thì cũng không được tùy tiện lấy nhiều tăm đem về nhà dùng, trừ phi viên phục vụ mời mọc, tặng cho. Họ đã không mời mà ông tự lấy nhiều mang đi, tuy chẳng thuộc lỗi ăn cắp, nhưng phát xuất từ tâm tham.

Cho dù niệm tham này rất nhỏ, nhỏ tới mức ai nhìn thấy cũng không trách chi ông. Nhưng ông là đệ tử Phật, đã phát Bồ-đề tâm, đã thọ giới Phật, cần phải giữ cho nghiêm. Hễ không phải của mình thì không nên lấy, dù là cọng cỏ, ngọn cây cũng không được tham! Đạo lý này người tu hạnh Bồ-đề không thể không minh bạch. Bây giờ ông đã hiểu rõ chưa?

Lúc này lão cư sĩ pháp hỉ sung mãn, cao hứng nói:

Dạ hiểu, thưa Sư phụ.

Hòa thượng Diệu Pháp nói tiếp:

Đối với người tu hạnh Bồ-đề mà nói, mỗi khởi tâm động niệm đều rất quan trọng, ông chỉ lấy mấy cây tăm mà bao tử khó chịu, đây chính là chư Phật Bồ-tát gia trì, ngăn lỗi ngay từ manh mún, giúp ông đời này mau tu thành chánh quả. Đấy gọi là “trong hư không chuyển từng vi tế, trong vi trần chuyển đại pháp luân”.

Hiểu rõ đạo lý này, ông nên quản thúc thân khẩu ý cẩn thận, bệnh sẽ không còn nữa.