“Mọi thứ đều không mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình”

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Chúng ta bị người nhục mạ, bị người hủy báng, bị người hãm hại, đều là do tự mình tạo cả, tự mình phải nên đón nhận, đón nhận một cách hoan hỷ…

Duyên nợ!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Suối Thông Trên đời, quen biết một người đôi khi chỉ cần một tấm ảnh. Để vuột mất ai đó, là bởi sự vô tâm trong khoảng thời gian dài. Gặp gỡ có thể là…

Người tu học phải dùng chướng duyên để khảo nghiệm chính mình!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Nói đến tu đạo, tu hành, chướng duyên rất nhiều. Bao nhiêu người tu hành chúng ta vừa phát tâm, giống như người chạy đua, nhớm chân từ mức xuất phát, có người…

Đại Lễ Phật Đản (Phật Lịch 2568) ~ Miền Đông Bắc Hoa Kỳ ~ May 5, 2024

Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Miền Đông Bắc Hoa Kỳ ♦♦♦ Tại Potomac High School 3401 Panther Pride Drive, Dumfries, VA 22026 ♦♦♦ Chủ Nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024 ~ (Sunday, May 5, 2024) 10 AM — 4 PM   Xin quý Phật…

“Ta”, “của ta” khiến chúng ta sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Trên đời này, không những “Của ta” là giả, không thật, mà “Ta” cũng là giả, đến thân còn không thể có được, thì làm gì còn có “của ta”? Bạn thật có…