Ý nghĩa chữ tu!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Trí Quảng Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta đi theo lộ trình của Phật đã đi và thể hiện trong cuộc sống những giáo pháp mà Ngài truyền trao cho chúng ta….