Kinh Địa Tạng Vương – Bộ kinh căn bản mang lại nhiều lợi ích, dễ thực hành!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Nhiều gia đình lựa chọn tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho người đã khuất; hay cầu nguyện cho thai nhi được mạnh khỏe… Vậy thực hành tụng Kinh Địa Tạng thực sự có lợi…