Lạc Một Dòng Tâm!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Đời chỉ là cuộc dạo Ai tỉnh giác, tường minh Thấu tỏ lẽ duyên sinh Yên bình trong sinh tử. ♦♦♦ Đi ngang qua dòng tục Dính muộn phiền, khen-chê Vương…

Biết thương mình!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Người hiểu biết lấy thiện căn làm trọng Tập giữ mình trước mỗi niệm khởi sanh Đức Ân Sư- biết cung kính trọn lành Nương ngõ đạo, chuyển đời mình cao…

12 Điều Nhân Quả!

Translate into Other Languages Trích Từ: Thư Viện Hoa Sen Thích Viên Thành Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn Thích giúp người ta thường gặp quý nhơn Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não…

Thơ gởi mẹ!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Minh Đức Triều Tâm Ảnh Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế Con xuất gia cũng hiểu lẽ vuông tròn Muốn cung dưỡng không gì bằng phước huệ Không gì bằng ân đức Từ…

Chữ Hiếu!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Bách Tùng Vũ Ba năm bồng bế yêu thương Mẹ Cha vất vả, trăm đường cực thân Rồi khi chập chững bước chân Mẹ nâng Cha đỡ, những lần con đi Nợ sinh nợ dưỡng…

Vu Lan nhớ mẹ!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Bút Biển Bây giờ ngực con cài hoa hồng hay hoa trắng Nào còn có ích gì Bởi lâu rồi mẹ đã ra đi Bước thấp bước cao bước vào cõi Phật! ♥♥♥ Gió khua…