Đại Lễ Phật Đản (Phật Lịch 2568) ~ Miền Đông Bắc Hoa Kỳ ~ May 5, 2024

Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Miền Đông Bắc Hoa Kỳ ♦♦♦ Tại Potomac High School 3401 Panther Pride Drive, Dumfries, VA 22026 ♦♦♦ Chủ Nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024 ~ (Sunday, May 5, 2024) 10 AM — 4 PM   Xin quý Phật…

Thư Mời Tham Dự ~ Khóa Tu Học và Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2023 ~ Phật Lịch 2567

Khóa Tu Học và Lễ Vu Lan Báo Hiếu ♦ Khóa Tu Học | Thứ 5 – Thứ Bảy, 24-26/8 ~ Thursday – Saturday, August 24-26 ♦ Lễ Vu Lan Báo Hiếu | Chủ Nhật, 27/8 ~ Sunday, August 27 ♦♦♦ Xin quý Phật tử đồng hương…

Thông điệp Đại lễ Phật đản PL 2567 ~ Đức Pháp Chủ Giáo Hội PGVN

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thông điệp Đại lễ Phật đản PL 2567 (Tây lịch 2023) của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kinh gửi: Chư Tôn túc Hòa…

Đại Lễ Phật Đản (Phật Lịch 2567) ~ May 28, 2023

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Niết Bàn  Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5, năm 2023 (Sunday, May 28, 2023) Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! Nhấn vào dưới đây để đọc Thư Mời và Chương Trình trực tiếp!