Đại Lễ Phật Đản (Phật Lịch 2566) ~ May 15, 2022

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Niết Bàn  Chủ Nhật, ngày 15 tháng 5, năm 2022 ~ Sunday, May 15, 2022 Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! Nhấn vào dưới đây để đọc Thư Mời và Chương Trình trực tiếp!