Tại sao chúng ta lại chọn thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Cách thức để sanh đến Tây Phương quá đơn giản, chỉ cần một lòng xưng danh Ngài, “mười niệm ắt sanh”. Điều này rất quan trọng, đây là điều khai thị cực…

Tập khí là gì?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Thanh Từ Mỗi người trong chúng đều có một tập khí, một thói quen riêng, chẳng những đời này mà đã huân tập từ nhiều đời trước. Bây giờ nghe kinh, học đạo…

Việc thiện nhỏ đúng lúc và toàn tâm có thể thay đổi được vận số!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Có một em bé mồ côi, hàng ngày đứng xin ăn ở một góc gần cây xăng. Hôm đó là ngày trời mưa bão không ai ra đường, cây xăng trở…