Đại Lễ Phật Đản (Phật Lịch 2568) ~ May 26, 2024

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Niết Bàn  Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5, năm 2024 Sunday, May 26, 2024 Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! Nhấn vào dưới đây để đọc Thư Mời và Chương Trình trực tiếp!