Phật Giáo 

Môn Đồ Phật Giáo ~ Đệ tử Phật có 2 loại:

1. Một là Tu sĩxuất giaTu sĩ là những người lìa bỏ gia đình thế tụcsinh hoạt nghiêm túc trong chùa viện và chuyên môn học tập Phật Giáo.

2. Hai là Cư sĩtại giaCư sĩ quy y với Tam Bảo và giữ đúng những điều chỉ giáo của Đức Phật.

Tu sĩ cà Cư sĩ đều có trách nhiệm phải hoằng dương Phật Giáo.

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! Nhấn vào những bài dưới đây để đọc trực tiếp!

Ảnh Hưởng Của Giáo Lý Nhân Quả Trong Đời Sống Văn Hóa Dân Tộc | Thích Nhuận Ân

Ảnh Hưởng Phật Giáo Trong Đời Sống Người Việt | Thích Nguyên Tạng

Ảnh hưởng Của Phật Giáo Trong Cách Đón Tết Của Người Việt | Thích Hạnh Chơn

♦ “Bản Sắc Hóa” Pháp Phục Phật Giáo Việt Nam | Thượng Toạ Thích Nhật Từ

Cách Cư Xử Của Người Phật Tử | Toàn Không 

Đại Hồng Chung “Một Biểu Tượng Văn Hoá” – Tâm Linh Của Nhà Phật | Trường Minh

Duyên Khởi Luận Của Phật Giáo | Thích Giải Hiền

Giáo Hội Trúc Lâm Dưới Sự Lãnh Đạo Của Đệ Nhị Tổ Pháp Loa | Thượng Tọa Thích Đức Thiện

Hoa Sen Trong Văn Hóa Phật Giáo | Thích Hạnh Tuệ

Lễ Vu Lan Trong Triết Học Phật Giáo Và Truyền Thống Đạo Hiếu Của Người Việt Nam | Võ Văn Dũng, Nguyễn Thị Vân Anh

Ni Giới Và Những Lời Phật Dạy | Thích Chơn Thiện

Nữ Giới Dưới Góc Nhìn Của Phật Giáo Qua Kinh Văn và Giới Luật | Thượng Toạ Thích Nguyên Thành

Phật Giáo Thực Hành Vì Hòa Bình Trong Kỷ Nguyên Số 4.0 Và Xã Hội 5.0 | Cư sĩ Kiều Công Thược 

Sự Ra Đời Của Phật Giáo Nguyên Thủy Và Phật Giáo Đại Thừa | Thích Đồng Quảng

Tinh Thần Dung Hợp Giữa Thiền Tông Và Tịnh Độ | Thích Nữ Trí Tuyền

Tứ Thánh Chủng Của Người Xuất Gia Là Gì? | Hòa Thượng Thích Minh Thông

Vai Trò Của Bậc Thầy Trong Phật Giáo | Kiến Thường Văn