Nhạc Phật

Chương Trình Âm Nhạc ~ Ca Sĩ Nhật Kim Anh

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào dưới đây để xem nhạc trực tiếp!
♦♦♦

 

Ca Sĩ Nhật Kim Anh

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Nhạc Thiền Tịnh Tâm

♦ Nguyện Theo Chánh Pháp