Nhạc Phật

 ~ Chương Trình Âm Nhạc ~

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào dưới đây để nghe nhạc trực tiếp!
♦♦♦

Ca Sĩ Hùng Thanh ~ Album Giấc Mơ Tự Tại 

1. Giấc Mơ Tự Tại 
2. Hương Sen
3. Lạy Phật Quan Âm
4. Niệm Phật A Di Đà
5. Phật Dược Sư
6. Mẹ Hiền Quan Thề Âm
7. Nhịp Sống Đạo