Nhạc Phật

~ Chương Trình Âm Nhạc ~ 

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào dưới đây để nghe nhạc trực tiếp!
♦♦♦

Ca Sĩ Hùng Thanh ~ Album Đi Giữa Vô Thường

1. Hạnh Nguyện Quan Âm
2. Vô Thường
3. Nguyện Về Cõi Phật A Di Đà 
4. Niệm Phật
5. Xin Đừng Sát Sanh
6. Hoa Đăng Đêm A Di Đà
7. Rữa Trôi Mụi Trần
8. Gặp Mẹ Trong Mơ
♥♥♥
 9. Vu Lan Vắng Mẹ
10. Lạy Phật Quan Âm
11. Chúng Mình Cùng Ăn Chay 
12. Bông Hồng Cài Áo
13. Hạnh Phúc Khi Có Phật 
14. Giấc Mơ Tự Tại 
15. Niệm Phật