Nhạc Phật

Chương Trình Âm Nhạc ~ Đại Lễ Vu Lan

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào dưới đây để nghe nhạc trực tiếp!
♦♦♦

Ca Sĩ Diệu Đan ~ Album Hoa Vô Thường 

1. A Di Đà Phật
2. Hoa Vô Thường
3. Đời Tăng Lữ 
4. Diệu Pháp Liên Hoa
5. Chùa Quê
6. Dược Sư Tâm Chú
7. Khúc Tiêu Dao
8. Đại Bi Tâm Chú