Nhạc Phật

 ~ Chương Trình Âm Nhạc ~ 

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào dưới đây để nghe nhạc trực tiếp!
♦♦♦

Ca Sĩ Diệu Đan ~ Album Phật Âm

1. Phật Âm
2. Con Về Bên Phật
3. Tán Thán Đức Phật Dược Sư
4. Dẫn Lối Con Về
5. Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen
6. Thích Ca Mâu Ni Phật 
7. Nghìn Mắt Nghìn Tay
8. Bài Ca Sám Hối
9. Nguyện Làm Đóa Sen Bên Bồ Tát
10. Thần Chú Om Ma Ni Pad Me Hum