Nhạc Phật

Chương Trình Âm Nhạc ~ Ca Sĩ Diệu Đan & Nhật Kim Anh

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào dưới đây để xem nhạc trực tiếp!
♦♦♦

Ca Sĩ Diệu Đan

Bài Ca Sám Hối 


Ca Sĩ Nhật Kim Anh

Trăng Tròn Tháng Tư