Sắc Xuân!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Trí Chơn

Xuân mới nào ta cùng mới

Mắt từ, môi mỉm hiến dâng

Mỗi bước chân đi tỉnh thức

Cõi lòng nhẹ nhõm như không.

♥♥♥

Sáng nay đón bình minh đến

Chao nghiêng én liệng lưng trời

Khóm hoa cười trong sắc nắng

Xuân về rộn rã khắp nơi.

♥♥♥

Nhịp đời sáng lên chiều xuống

Thanh xuân bước qua tháng ngày

Vô thường nhuốm lên màu tóc

Lung linh trước nắng – Ô hay!

♥♥♥

Cúi đầu niệm ơn trời đất

Núi, rừng, sông, biển bao la

Cái kiến, con sâu, ngọn cỏ

Vạn loài chung sống chan hoà.

♥♥♥

Vầng nhật cho đời tươi sáng

Gương nga dịu mát đêm về

Bốn mùa xoay vần biến đổi

Tử sinh dứt nối đề huề.

♥♥♥

Ngẫm đời cho lòng thêm rộng

Nhìn trời cho mắt thêm sâu

Sướng khổ tạo nên lẽ sống

Buồn vui cảnh giới muôn màu.

♥♥♥

Mai nở nhờ đông băng giá

Quả thơm nhờ hạ oi nồng

Danh thơm nhờ sống nhân hậu

Tâm rèn ý luyện thành công.

♥♥♥

Xuân mới nào ta cùng mới

Mắt từ, môi mỉm hiến dâng

Mỗi bước chân đi tỉnh thức

Cõi lòng nhẹ nhõm như không.

♥♥♥

Nắng xuân cho lòng ấm áp

Gió xuân nhẹ áng mây trôi

Mưa xuân thắm nhuần vạn loại

Tâm xuân nhờ pháp dưỡng nuôi.