Ta chọn sống đời lành thiện!


Ta chọn khoan hòa, thứ tha

Nào phải lòng không biết giận

Nhưng chẳng muốn xây ngục tù

Tự nhốt đời trong oán hận…

♥♥♥

Ta chọn ngây ngô, khờ khạo

Mặc đời thấy thế bảo: ”ngu! ”

Sự thật vì khi biết Đạo

Hiểu rằng…tất cả phù du..

♥♥♥

Đời cho bạc tiền là quý

Ta thì.. quý sự bình an

Mọi thứ trên đời sở hữu

Nghĩa lý gì…bao lo toan?

♥♥♥

Ta chọn sống đời lành thiện

Mặc người bảo ta yếu mềm.

Chiến thắng bên ngoài vốn dễ

Hơn thắng bản năng thấp hèn?..

♥♥♥

Vì yêu thương mà nhẫn nhịn

Bởi nhịn đến chín sự lành

Biết tu trong từng ý niệm

Thế giới ngưng mầm chiến tranh…

♥♥♥

Ta chọn khoan hòa, thứ tha

Nào phải lòng không biết giận

Nhưng chẳng muốn xây ngục tù

Tự nhốt đời trong oán hận…

♥♥♥

Ta chọn sống cùng ngay thẳng,

Vì chẳng dối mình được đâu!

”Cây kim nếu nằm trong bọc”

Hỏi rằng dấu được bao lâu?

♥♥♥

Ta nguyện trọn đời áo nâu

Vì muốn quay về Tĩnh Lặng

Sống thanh thản, bớt mong cầu

Bình yên giữa đời mưa, nắng…

♥♥♥

Và thích cho hơn là nhận

Cho đi hạnh phúc hơn nhiều!!..

Dù ta không giàu tiền bạc

Xin mãi giàu…tình thương yêu…