Tạ ơn đời, ta ấm no!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Nếu buổi sáng nay thức dậy

Mở mắt chậm nhìn chung quanh

Cha mẹ, anh em… còn đó

Đời ta may mắn, phước lành.

♥♥♥

Nếu buổi sáng nay thức dậy

Thấy còn khỏe mạnh, bình an

Giữa cuộc đời đây bệnh tật

Phước hơn nhiều người thế gian.

♥♥♥

Nếu buổi sáng nay thức dậy

Đất trời quang đãng, tịnh thanh

Chắp tay niệm tình cuộc sống

Vì thanh bình không chiến tranh.

♥♥♥

Nếu buổi sáng nay thức dậy

Mở mắt chậm nhìn chung quanh

Cha mẹ, anh em… còn đó

Đời ta may mắn, phước lành.

♥♥♥

Nếu buổi sáng nay thức dậy

Hè phố bao người nằm co

Lặng gửi tình thương đến họ

Tạ ơn đời, ta ấm no!

♥♥♥

Nếu buổi sáng nay thức dậy

Dòng người vội vã, ngược xuôi

Ta sống nhẹ nhàng, an tịnh

Biết đủ nên nghèo vẫn vui.

♥♥♥

Nếu buổi sáng nay thức dậy

Quên hết hận sầu – thứ tha

Soi gương thấy Ngài Di Lặc

Nơi nụ cười ta đang là.

♥♥♥

Nếu buổi sáng nay thức dậy

Nghe người khuất núi, lìa xa

Cảm ơn mình còn hơi thở

Sống đẹp hơn ngày hôm qua.