Thơ gởi mẹ!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế

Con xuất gia cũng hiểu lẽ vuông tròn

Muốn cung dưỡng không gì bằng phước huệ

Không gì bằng ân đức Từ Tôn.

♥♥♥

Từ thuở lớn khôn, vui cuộc đời dâu bể

Chưa một lần con đền đáp thâm ân

Con lặn hụp trong vô vàn máu lệ

Khi quay nhìn thì sương trắng đã phù vân!

♥♥♥

Tóc mẹ bạc như tuyết phơi đầu núi

Dáng mẹ gầy như vẻ hạc trăm năm

Biết bao đêm chong đèn khuya lệ tủi

Ôi kiếp người sao chỉ mãi ăn năn!

♥♥♥

Con vẫn biết đời vô cùng đau khổ

Chữ hiếu vai mang đâu chỉ một đời

Nên lặng lẽ theo dấu chân Từ Phụ

Múc nước cam lồ trả ân nặng trùng khơi

♥♥♥

Xin mẹ hiểu con mỗi khi về trầm lặng

Vì mấy năm con chưa vẹn nụ cười

Mẹ vẫn sớm hôm tảo tần lận đận

Chắt máu gầy cho con uống cầm hơi!

♥♥♥

Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế

Con xuất gia cũng hiểu lẽ vuông tròn

Muốn cung dưỡng không gì bằng phước huệ

Không gì bằng ân đức Từ Tôn.