Tứ cú ca dao “Song Thân Phụ Mẫu”!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Tâm Không Vĩnh Hữu
Vốc

Vốc lên, buông xuống, vốc hoài…

Khom lưng cúi mặt, hỏi ai vốc mình?

Đêm về vốc chữ lặng thinh

Thương cha nhớ mẹ trở mình lệ rơi.

♥♥♥
Nỗi lòng Mẹ Cha

Chim có tổ, người có tông

Trưa hè đưa võng cho con yên lành

Câu ca da diết thắm tình

Mai sau nẻo thiện con mình bước đi.

♥♥♥
Việt Thi

Chữ Cha tiếng Mẹ ý Trời

Vần Ông nhịp Tổ hòa lời Đất thiêng

Từng giòng rung láy xuống lên

Thơ buồn vui giống Rồng Tiên lưu tình.

♥♥♥
Bàng hoàng

Tôi yêu non nước quê nhà

Dạt dào nghĩa Mẹ công Cha tình Người

Bàng hoàng thắng tích tả tơi

Danh lam cổ kính di dời trầm thăng!

♥♥♥
Nhớ Cha

Nhớ Cha biết mấy cho vừa

Ấm trà, điếu thuốc ngày mưa lạnh lùng

Nhạc già trêu lệ rưng rưng

Bên song nắng gió tiếng buồn thở ra.