Vô Ưu Để Lấy Thanh Bình, An Yên!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Thay vì kỳ vọng ngày mai

Công danh toại ý, lộc, tài ước mong

Hãy yêu và hãy bằng lòng

Những gì đang có ở trong tay mình!

♦♦♦

 Thay vì phán xét, miệt khinh

Hãy ngồi soi lại xem mình tốt chưa

Chớ nên ác khẩu văng bừa

Ở đời ai dễ sớm trưa vẹn toàn!

♦♦♦

Thay vì giải nghiệp, cầu an

Hãy tu tâm tính và làm điều hay

Phàm khi sống tốt mỗi ngày

Ắt tâm an lạc, chẳng day dứt gì!

♦♦♦

Thay vì trách oán, sân si

Hãy thôi nhỏ mọn so bì hơn-thua

“Thấp- cao” như thể trò đùa

Thế thời xoay chuyển, tôi-vua luân vòng!

♦♦♦

Thay vì giành giật, đếm đong

Phù vân xem nhẹ cho lòng thảnh thơi

Báu châu cũng chỉ nhất thời

Thác ai mang được về nơi cửu tuyền!

♦♦♦

Thay vì trốn chạy nghiệp duyên

Hãy truy gốc gác muộn phiền do đâu

An nhiên cho bớt lụy sầu

Vô ưu trước những nông-sâu, vắn-dài!

♦♦♦

Thay vì kỳ vọng ngày mai

Công danh toại ý, lộc, tài ước mong

Hãy yêu và hãy bằng lòng

Những gì đang có ở trong tay mình!

♦♦♦

Vô thường biến dị nhân sinh

Vô ưu để lấy thanh bình, an yên!