Xuân Thiền!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Quảng Thức

Yêu thương cho nhắn gởi

Khắp chúng sinh vạn loại

Cho tình người thêm lớn

Cho tình đạo thắm tươi.

♥♥♥

Xuân về mang áo mới

Chân nhẹ bước thảnh thơi

An vui trong hiện pháp

Hạnh phúc đẹp tuyệt vời.

♥♥♥

Hương thiền bay ngập lối

Toả ngát khắp muôn nơi

Gió trăng cùng có mặt

Cho ánh đạo rạng ngời.

♥♥♥

Yêu thương cho nhắn gởi

Khắp chúng sinh vạn loại

Cho tình người thêm lớn

Cho tình đạo thắm tươi.

♥♥♥

Với hạnh lớn mười nguyện

Noi theo Đức Phổ Hiền

Làm khuôn vàng thước ngọc

An vui khắp mọi miền.