Đại Lễ Vu Lan ~ August 14, 2022


Thư Mời Tham Dự

Tiệc Chay tại Nhà Hàng New Fortune Maryland

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8, năm 2022 ~ Sunday, August 14, 2022

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Liên Lạc Mua Vé:
♦ Chùa Niết Bàn | 703-791-5323
♦ Bổn Hiền | 703-517-3242
♦ Cao Dung | 703-623-6820
Nhấn vào dưới đây để đọc Thư Mời trực tiếp!