Thư Mời Tham Dự ~ Lễ Hội Quan Âm

Lễ Hội Quan Âm ~ Great Compassion Festival

♦ Thứ Bảy, ngày 23 tháng ̣10 ~ Saturday, October 23 
9 giờ sáng – 8 giờ tối | 9 a.m. – 8 p.m.
♦ Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 ~ Sunday October 24 
9 giờ sáng – 1 giờ 30 trưa | 9 a.m. – 1:30 p.m.
♦♦♦
Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! 
Nhấn vào Thư Mời dưới đây để xem chi tiết chương trình!