Thư Mời Tham Dự ~ Tết Trung Thu 2021

Tết Trung Thu 

♦ DATE: Thứ Bảy, ngày 18 tháng ̣9 năm 2021 ~ Saturday, September 18, 2021
♦ TIME: giờ tối  ~ 6 p.m. 
♦♦♦
Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! 
Nhấn vào Thư Mời dưới đây để xem chi tiết chương trình!