Nghe Truyện: Đường Xưa Mây Trắng

Trích Từ: Quảng Đức
Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh | Diễn Đọc: Phật tử Chiếu Thành


Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào CDs dưới đây để nghe truyện Đường Xưa Mây Trắng trực tiếp!
♦♦♦
1. CD 01 | Chương 1: Đi Để Mà Đi!
 
2. CD 02 | Chương 5: Bát Sữa Cứu Mạng!
 
3. CD 03 | Chương 10: Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài!
 
4. CD 04 | Chương 15: Khổ Hạnh Lâm!
 
5. CD 05 | Chương 19: Trái Quýt Của Chánh Niệm
 
6. CD 06 | Chương 24: Hãy Đi Như Những Con Người Tự Do!
 
7. CD 07 | Chương 29: Muôn Vật Từ Duyên Sinh Lại Từ Duyên Mà Diệt
 
8. CD 08 | Chương 34: Mùa Xuân Đoàn Tụ!
 
9. CD 09 | Chương 38: Ôi! Hạnh Phúc!
 
10. CD 10 | Chương 42: Không Hiểu Biết Thì Không Thể Thương Yêu!
 
11. CD 11 | Chương 45: Cánh Cửa Phương Tiện!
 
12. CD 12 | Chương 49: Con Hãy Học Hạnh Của Đất!
 
13. CD 13 | Chương 52: Phước Điền Y!
 
14. CD 14 | Chương 56: Trùng Sinh Ân Nặng!
 
15. CD 15 | Chương 60: Ngày Nào Đầu Tóc Cũng Ướt!
 
16. CD 16 | Chương 64: Vòng Sinh Tử Không Có Bắt Đầu!
 
17. CD 17 | Chương 67: Nước Biển Chỉ Có Vị Mặn! 
 
18. CD 18 | Chương 71: Nghệ Thuật Lên Dây Đàn!
 
19. CD 19 | Chương 75: Những Giọt Nước Mắt Sung Sướng Của Sudatta
 
20. CD 20 | Chương 77: Sinh Tử Là Hoa Đốm Giữa Hư Không!
 
21. CD 21 | Chương 80: Hãy Tinh Tiến Lên Để Đạt Giải Thoát!