Giúp đỡ mọi người sẽ gặp nhiều may mắn!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Những may mắn chắc chắn và bền vững là những may mắn đến từ Phước trong quá khứ. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp trong cuộc sống có được những may mắn bất ngờ.

Những may mắn chắc chắn và bền vững là những may mắn đến từ Phước trong quá khứ. Có những trường hợp trong cuộc sống có được những may mắn bất ngờ:

♦ Người nào trong quá khứ từng giúp ai một điều gì đó ngoài mong đợi của họ, giúp một cách bất ngờ.

♦ Hoặc là hứa cho 1 nhưng cho thành 2, 3: nghĩa là làm vượt hơn điều đã hứa.

♦ Hoặc là mình thấy người nào đó đang rơi vào tuyệt vọng mà mình giúp họ vượt qua.

Đây là nhân quả của nhiều may mắn bất ngờ đến trong cuộc đời. Người sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được yêu cầu thì đã người tốt rồi, khi nhân quả trở lại, người đó sẽ có nhiều thành công trong cuộc sống nhưng mà những thành công đó nằm trong dự kiến, trong kế hoạch. “Còn nếu mà mình hay giúp người khác mà không đợi người ta xin, người ta yêu cầu thì sau này mình hay được những may mắn bất ngờ lạ lùng, không giải thích được.”