Học cách trân trọng người thương!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Suối Thông

Trên thế gian này, không thể yêu cầu tất cả đều tốt với mình, người thật sự quan tâm, cả đời chỉ có thể gặp vài người. Có thể gắn kết với ai đó, thật không dễ dàng, nếu gặp rồi, nhớ học cách trân trọng!

Trong cuộc sống, đừng bao giờ tùy tiện nói lời ruồng rẩy, làm người ai cũng có trái tim biết đau. Cũng đừng quyết định khi mất bình tĩnh, vì có khi sau đó phải hối hận.

Trên đời không có loại tình cảm nào là chưa từng cãi nhau, cũng như cuộc sống không ai là chưa từng nổi giận, chỉ có tấm lòng không chịu bao dung tha thứ mà thôi.

Tình cảm không phải trò đùa, đừng ỷ vào đó mà tổn thương người khác; lòng người không phải sắt đá, đừng gây đau thương cho bất kỳ ai. Người thật sự yêu thương sẽ không đành để bạn chịu ấm ức. Người gây tổn thương, chắc chắn không chút thương yêu bạn.

Một nhân duyên tốt là nhờ sự thật tâm chân tình, một tình cảm sâu sắc thể hiện ở việc gắn bó dài lâu. Sự quay lưng của một người từng thương mình, người ngoài có thể không hiểu, nhưng bên trong luôn ẩn chứa rất nhiều vấn đề riêng.

Trên thế gian này, không thể yêu cầu tất cả đều tốt với mình, người thật sự quan tâm, cả đời chỉ có thể gặp vài người. Có thể gắn kết với ai đó, thật không dễ dàng, nếu gặp rồi, nhớ học cách trân trọng!