Phật Dạy: Có Hai Hạng Người Lo Toan Ở Đời!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thích Hạnh Tuệ


Chúng ta hãy bình tâm, quán chiếu thật sâu, cái gì thật sự cần thiết cho cuộc sống an vui thật sự của chúng ta và những người xung quanh ta, xứng đáng để ta lo toan.

Đức Phật dạy cho chúng ta biết rõ về hai hạng người lo toan:
♦ Hạng thứ 1: 

Lo toan những việc không đáng lo toan và không lo toan những việc đáng phải lo toan. Cuộc sống của người này sẽ luôn buồn phiền nghèo khổ và dần ngày càng tệ hại hơn.

♦ Hạng thứ 2: 

Biết lo toan những thứ cần lo toan và bỏ qua, không phí thời gian công sức vào những thứ có hại cho mình cho người khác, những thứ vô ích không cần phải lo toan. Cuộc sống của người này luôn vui vẻ hạnh phúc và ngày càng tốt đẹp hơn về mọi mặt.

Chúng ta hãy bình tâm, quan chiếu thật sâu, cái gì thật sự cần thiết cho cuộc sống an vui thật sự của chúng ta và những người xung quanh ta, xứng đáng để ta lo toan. 

Lời thêm…

Siêng năng lo toan những việc thành tựu phước trí bi nhẫn sẽ giúp con người thăng tiến mọi mặt. Siêng năng làm việc hướng thiện học tập điều hay lẽ phải, tinh chuyên nghề nghiệp, ịch mình lợi người, học Phật tọa thiền, nhẫn nại buông xả…như thế càng nỗ lực càng tốt hơn.

Mưu mô toan tính vì ích kỷ cá nhân, tham lam hại người, cố chấp, hơn thua, tổn vật sẽ đẩy ta vào con đường tệ hại ngày càng khổ đau nhiều hơn. (Kinh Tăng chi bộ 1)