Tháng Tư Về!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thích Đồng Hoàng


Tháng Tư mùa hạ, mùa Phật Đản về trong niềm hoan hỉ của của cộng đồng Phật giáo toàn thế giới cùng tăng ni, Phật tử Việt Nam.

Tháng tư lại về với những người con Phật

Khắp năm châu bốn biển hát ca mừng

Nhớ về Người khoé mắt động rưng rưng

Ôi khung cảnh Lâm Tỳ Ni rạng rỡ

♦♦♦

Xin dừng lại những Tham Si Sân hận

Hãy gác qua bao nỗi oán với hờn

Rồi sẽ quên so sánh thiệt và hơn

Trong cuộc sống muôn màu cùng muôn vẻ

♦♦♦

Tháng Tư về những đoá Sen vừa hé

Từ bùn nhơ thoát tục vượt bao la

Nhưng chẳng quên chân lý của Phật Đà

Sen có bùn mới dâng đời đẹp thế

♦♦♦

Tháng tư về ta quên gì không nhỉ?

Có quên chăng lời dạy đức Thích Ca

Sao mãi mê say đắm chốn Ta Bà

Bao cám dỗ với hằng sa nghiệp lực

♦♦♦

Thức đi nhé, tháng tư con bừng tỉnh

Nhớ đến ngài đức Từ Phụ Thích Ca

Nguyện Tâm con khai mở đoá liên hoa

Theo lời Phật, soi đường và dẫn bước 

♦♦♦

Hân hoan mừng đấng xa lìa ô trược

Hiện đản sanh chân thật chốn Ta Bà

Lịch sử ghi, thế giới hỷ hoan ca

Con người Thật, giữa muôn ngàn sự thật.