Vì chúng sinh – Đức Phật đản sinh!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Như hoa ưu đàm ba ngàn năm mới nở một lần, có thể nói, sự đản sinh của vị Đại Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ từ cung trời Đâu-suất là một sự kiện hết sức trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại.

“Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh

Hạnh phúc thay Giáo Pháp cao minh

Hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu”

Giây phút thiêng liêng ấy như một sự va đập mạnh vào cánh cửa huyền mật, siêu nhiên. Phạm thiên, chư thiên trong ba ngàn cõi mở hội vui mừng. Tại kinh thành Ca-Tỳ-La-Vệ, khung cảnh dường như tưng bừng, náo nhiệt đến lạ thường. Nhân dân đều mở hội vui chơi, ai ai mặt mày cũng hân hoan, nói cười nô nức. Khoảnh khắc ra đời, Ngài rời khỏi lòng Mẹ và bước đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và tuyên ngôn rằng:

“Thiên thượng thiên hạ

Duy ngã độc tôn”

Và đúng thật là như vậy! Sau này, khi đến tuổi trưởng thành, cảm nhận được biết bao nhiêu sự khổ đau trong kiếp sống nhân sinh, mà Ngài đã xuất gia tu hành, mở ra con đường chân lý mà đã bị sương mù của vô lượng thời gian che khuất, trở thành vị Chính Đẳng Chính Giác, bước ra khỏi con đường sinh tử. Chúng sinh trong tam giới nhờ ánh sáng Diệu Pháp do Ngài đã chứng ngộ mà được chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc, an lạc. Và trải qua suốt hơn 2600 năm, giáo lý đạo Phật đã và đang cứu khổ cho chúng sinh, là một nền giáo lý thơm ngát hương hoa giác ngộ, là một nguồn suối vi diệu cho con người trở về tự tính thanh tịnh của chính mình, từ đó góp phần xây dựng xã hội thiện lành an vui và hạnh phúc.

Lại một mùa Phật đản nữa lại về! Là những người con Phật, được thừa hưởng ân đức từ nơi Thế Tôn và được sự giáo dưỡng trực tiếp từ trên Sư Phụ, Chư Tăng, chắc hẳn trong lòng mỗi người chúng ta đều dâng lên lòng biết ơn vô biên và sự tôn kính đối với Ngài. Bởi, nếu không có Đức Thế Tôn ra đời, không có nguyện độ sinh vĩ đại của Ngài, có lẽ chúng ta vẫn còn là những kẻ cơ cực, mãi mãi đắm chìm trong đau khổ và đọa lạc trong ba đường ác không lối thoát.

“Khó thay được làm người

Khó thay được sống còn

Khó thay nghe Diệu Pháp

Khó thay Phật ra đời”

Và cũng để đền đáp ơn sâu của Ngài, cũng như bày tỏ lòng tri ân đến Sư Phụ, Đại Tăng đã thay mặt Thế Tôn trên thế gian này giáo dưỡng chúng ta, các Phật tử trong CLB luôn luôn phát nguyện bằng sự thật học, thật tu của mình:

“Phát Tâm Bồ Đề

Hộ Trì Tam Bảo

Chuyển Tải Phật Pháp

Rộng Khắp Thế Gian”.

Nguyện cầu cho giáo Pháp của Đức Như Lai lan rộng đến vô lượng chúng sinh, để trong nhiều đời nhiều kiếp được kết thiện duyên, được làm thiện tri thức, cùng tu tập vô lượng Ba-la-mật, để thế giới Ta-bà ô trược này trở thành cõi Phật thanh tịnh, trang nghiêm.