5 Cách Rủ Bỏ Buồn Giận!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thích Hạnh Tuệ


Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta giao tiếp với rất nhiều người, làm nhiều công việc, có nhiều lo toan suy nghĩ, cũng đối diện với rất nhiều âu lo, buồn phiền nóng giận nếu gặp những người nghịch với ý mình.

Đương nhiên không có bất kỳ ai luôn luôn được hài lòng toại nguyện như ý trong mọi việc, cho dù sự nghiệp công việc đang có hướng thăng tiến tốt.

Cuộc sống có lúc này lúc khác là quy luật, là đương nhiên.

Để cuộc sống của chúng ta vui vẻ hạnh phúc tích cực hơn thì ta có thể áp dụng 5 pháp rủ bỏ ưu phiền để làm cho cuộc sống của chúng ta sẽ vui vẻ lạc quan hơn.

1. Nếu gặp một người có Lời nói không dễ thương, nhưng Hành động cư xử rất dễ thương. Nếu ta bị khó chịu bực mình phiền giận là vì ta chấp vào lời nói của người đó, thì ta hãy chuyển cái nhìn của ta vào hành động của người đó, ta sẽ hết ưu phiền, tâm trạng sẽ tốt hơn lên.

2. Nếu gặp người có hành động không dễ thương mà lời nói rất dịu dàng dễ thương, chúng ta hãy hướng tâm suy nghĩ về lời nói của người đó, ta sẽ bớt ưu phiền, sẽ an ổn tích cực hơn. 

3. Nếu gặp một người mà cả lời nói, hành động đều không dễ thương, nhưng mà tâm tính hiền lành dễ thương, thì ta hãy suy nghĩ rằng, tâm tính người đó lành tốt, dễ thương chỉ là lời nói hành động vụng về, không khéo sẽ bị nhiều người ghét bỏ, ta nên khởi lòng từ bi thương người đó. Như vậy tâm trạng ta sẽ tốt và tích cực hơn.

4. Nếu gặp một người mà cả lời nói, hành động, tâm tính đều không dễ thương, thì ta biết chắc rằng người này sẽ sống rất khổ đau, bị nhiều người ghét bỏ, tương lai sẽ sanh về cõi ác, ta nên rủ lòng từ bi thương họ hơn là giận ghét họ, như thế ta sẽ bớt ưu phiền, khó chịu.

5. Nếu gặp một người, cả lời nói, hành động, tâm tính đều rất tốt, dễ thương mà ta lại giận ghét họ, thì đó là tính xấu ganh tỵ của ta, ta nên biết tu tập sửa đổi, nếu không, tính xấu này sẽ làm cho chúng ta khổ trong hiện tại cũng như mai sau.

Hạnh phúc, bình an vui vẻ hay ưu phiền khổ não bất an chính do chúng ta quyết định, không nên đổ thừa hết cho hoàn cảnh, nghiệp chướng.

Ở mức độ cao hơn, ta sống có chánh niệm, tỉnh giác, biết rõ như thật về các loại cảm xúc, biết hướng tâm vào các đối tượng tích cực thiện lành thì cảm xúc, suy nghĩ tâm trạng của chúng ta sẽ luôn tích cực hương thiện bình yên.

Ai biết học và tu tập theo lời dạy của đức Phật thì đời sống chắc sẽ an vui hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Chúng tôi nghĩ rằng, ai đọc, học và thực hành năm pháp này, cuộc sống của họ sẽ vui và tốt lên từng ngày, từng giờ.