Âm Dương Trong Tướng Mạo

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quan


Trên bàn tay thì lòng bàn tay là âm, còn lưng bàn tay là dương. Khi ta sờ vào lòng bàn tay của một người mà thấy ấm thì biết rằng âm lực của họ còn tốt. Nếu nhìn vào lòng bàn tay một người mà thấy hồng hào là biết âm đức người này còn lớn…

Bàn tay có nhiều đường chỉ dài là dấu hiệu có sự thành công, vì dài tượng trưng cho cái gì phong phú, phát triển.

Ngược lại, đường chỉ tay ngắn thường không tốt, ví như đường tâm mà ngắn thì tâm người này hẹp hòi, đường trí mà ngắn thì trí người này không khôn đường sinh mệnh mà ngắn thì người này đoản mệnh.

Lòng bàn chân và lưng bàn chân cũng tương tự như vậy. Lưng bàn chân là dương, lòng bàn chân là âm. Nếu lòng bàn chân ấm là người này còn nội lực – âm lực. Lòng bàn chân hồng hào thì người này sẽ giàu sang phú quý.

Nhìn tổng thể một người thì phần phía sau như lưng, mông là âm. Trong thuật coi tướng, người ta rất coi trọng phần phía sau. Một người nhìn đằng trước bình thường nhưng phần thịt đằng sau lưng mà dầy lên thì người này cái âm tốt, tức là người này sẽ giàu hoặc sức khỏe sẽ bền, có bệnh gì rồi cũng qua. Nhưng nếu đi đằng trước coi vạm vỡ mà lật ra sau lưng thấy xương thì biết phước họ không bền, sức khỏe cũng yếu nữa.

Có lần chúng tôi gặp một vị thầy, cũng là một người huynh đệ lâu năm mới gặp. Vị này rất đẹp, rất đạo đức và trí tuệ. Đặc biệt hơn, thầy đó có giọng nói rất hay, mà trong nhân tướng học, giọng nói hay là một quý tướng quan trọng liên quan đến vận mệnh và tính cách của một người. Thế rồi, chúng tôi khen vị này với một sư huynh khác:

– Ồ, thầy kia có giọng nói hay, gương mặt khả ái, có trí tuệ, có đạo đức. Chắc chắn là có tương lai.

– Không, nhìn phía sau thầy này xẹp lép, không thành công lớn được.

Chúng tôi nhìn lại thì đúng như vậy. Và quả nhiên sau này, vị thầy đó cũng thành công ở một mức vừa phải chứ không khá lên thêm được nữa.

Một cái âm khác trên cơ thể con người là đôi chân. Khi ta nhìn thấy một người có vẻ nghèo khổ, khốn đốn nhưng cái chân họ vững, nghĩa là cái âm họ vững thì hậu vận người này tốt, có thể khá lên lại.

Trên gương mặt con người thì phần từ mũi trở lên là dương, từ mũi trở xuống là âm. Nếu phần dưới đầy thì rất tốt, sau này họ sẽ khá giả, hậu vận, nhà đất đầy đủ. Cho nên, ta đừng bao giờ khờ dại cắt cằm nhọn hoắt theo xu hướng V-line vì sẽ làm mất cái âm.