Khi nhận ra lòng người, đừng vội buồn khổ!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Suối Thông

Đừng đi tìm sự hoàn hảo và hạnh phúc từ bên ngoài mà hãy tự mình hoàn thiện bản thân. Khi đó phước đức, thiện lành, hạnh phúc sẽ đổ về với bạn như những cơn mưa tự tìm về sông suối.

  • Khi bạn gặp nghịch cảnh thì đừng oán trách ai cả mà hãy nghĩ đến nhân quả.
  • Khi bạn được thuận cảnh đừng vội vui mừng mà nghĩ đến vô thường.
  • Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng.
  • Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
  • Khi nhận ra lòng người, bạn đừng vội buồn khổ. Coi như cơ duyên giúp bạn lĩnh ngộ, thấu hiểu thêm về nhân sinh và về chính mình.
  • Khi bạn có đức hạnh, người đức hạnh sẽ gặp bạn.
  • Khi bạn có lòng từ bi, người từ bi sẽ nhận ra bạn.
  • Khi bạn có sự chân thành, người chân thành sẽ nhận ra và ở lại với bạn.

Chỉ những người đủ duyên, đủ nợ mới có thể cùng bạn đi qua những trầm luân của kiếp người.

Đừng đi tìm sự hoàn hảo và hạnh phúc từ bên ngoài mà hãy tự mình hoàn thiện bản thân. Khi đó phước đức, thiện lành, hạnh phúc sẽ đổ về với bạn như những cơn mưa tự tìm về sông suối. Còn người không đủ chân thành, đủ yêu thương thì cứ để gió cuốn đi. Mai này, khi vấp ngã họ sẽ nhận ra điều đó…!