Làm người, suy nghĩ nhiều để làm gì?

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Suối Thông

Cuộc sống, dù mệt mỏi cũng phải đối diện. Ngày tháng, dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ: Trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng!

Làm người, suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mỏi mệt. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm chút việc để làm?

Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc, vậy nên đừng lãng phí.

Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm, hay người quan tâm bạn, cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại.

Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn chút. Đời người việc bất như ý luôn luôn có, trong cuộc sống kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gập ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình.

Người biết đau không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành.

Cuộc sống, dù mệt mỏi cũng phải đối diện. Ngày tháng, dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ: Trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng!