Phước là một loại năng lượng của thiện nghiệp!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Trúc Lan Nhã

Tất cả những thứ gọi là “phép màu” đều do từ ý niệm, lời nói và việc làm của mỗi người tác ý rồi theo nhân duyên sinh vận hành mà thành.

Con người đi đến đâu thì cái bóng của mình đi đến đó, phước hay nghiệp cũng vậy – nó là “cái bóng” do thân, khẩu, ý của mỗi người đã tạo tác mà thành một năng lực vây quanh mình.

Phước là một loại năng lượng của thiện nghiệp, và năng lượng đó hộ trì cho mỗi người tránh xa được ác nghiệp dù là sinh hay tử, còn ác nghiệp thì ngược lại. Nhưng do tập nghiệp phàm phu quen với tham cầu nên không thấy được sự vận hành tinh vi của các pháp, vì vậy mới tin lầm vào huyền thuật, thần chú, cầu xin và biến tôn giáo thành nơi đáp ứng tham vọng cho mình.

Phật là vị Thầy chỉ ra lối sống tỉnh thức cho mỗi người ra khỏi si mê (Bát Chánh Đạo) chứ không phải là nơi ban phép màu, cứu khổ nạn, có khả năng chuyển đổi sống chết như tưởng tượng của những đứa trẻ trong chuyện cổ tích.

Tất cả những thứ gọi là “phép màu” đều do từ ý niệm, lời nói và việc làm của mỗi người tác ý rồi theo nhân duyên sinh vận hành mà thành.

Vậy nên, muốn thay đổi nghiệp, hãy thay đổi sự tác ý. Tác ý thiện thì tạo thành năng lượng thiện và quả thiện hình thành, tác ý bất thiện thì sẽ tạo thành năng lượng bất thiện và quả bất thiện. 

Chỉ ai luôn giác niệm, thanh tịnh tâm ý… thì giải thoát an nhiên dù là đến hay đi, sinh hay tử.

Hãy sống có tỉnh giác

Đừng sống với si mê

Xa giác tánh Bồ Đề

Nên lối về vất vưởng.

♦♦♦

Sự sống đang hân thưởng

Cho tất cả sinh linh

Ai thức tỉnh chính mình

Yên bình trong sinh tử.

♦♦♦

Đừng sống theo bỉ thử

Hãy sống có tuệ tri

Biết rõ từng tham si

Đến đi và sinh diệt

♦♦♦

Phước, duyên thường khác biệt

Bởi trí tuệ, công phu

Những ai khéo biết tu

Oan thù không còn vết.