Daily Reading ~ December 1

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

These two types of people are difficult to find in the world. What two? One who will do a favour fast, and one who is grateful for a favour done.

♦♦♦

Hai loại người này rất khó tìm thấy trên thế giới. Hai loại người này là ai? Một loại người sẽ nhanh nhẹn giúp đỡ, và một loại người biết ơn cho sự việc đã được thực hiện. (Việt Dịch LN)