Daily Reading ~ March 11

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Whoever, whether at morning, noon or night, practices righteousness of body, speech and mind—they have a happy morning, a happy noon, and a happy night.

♦♦♦

Bất cứ ai, dù sáng, trưa hay tối, đều thực hành ngay thân, khẩu và ý — họ sẽ có một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa vui vẻ, và một buổi tối hạnh phúc. (Việt Dịch LN)