Đời Mạt Pháp, Tỉnh Mộng Đi Hỡi Người Đang Tạo Nghiệp!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Minh Thuận

Mạt pháp đến tại tâm người ô uế

Chẳng màng theo luật nhân quả cuộc đời

Nếu tỉnh tâm hành thiện pháp không lơi

Giáo lý Phật sẽ trường tồn bất diệt.

♦♦♦

Ai sinh ra trong cõi đời nghiệt ngã

 Lửa chiến tranh tàn phá khắp mọi nơi,

 Tự ngàn xưa Đức Phật đã dạy rồi

 Thời mạt pháp người theo đường tà vạy

Vì vật chất khởi sanh lòng tham ái

 Vì quyền uy nên khởi động binh đao

Vì lợi danh nên tàn hại lẫn nhau

Vì ái nhiễm loạn luân thường đạo lý.

♦♦♦

Đời ngổ ngáo đâu màng chi liêm sỉ

Chỉ làm sao thoả mãn tự thân mình

 Mặc kiếp người trãi bao nỗi nhục vinh

Bao tang tóc trong vô minh vạn kiếp

Đời oan nghiệt đầy hận thù chém giết

Cậy thông minh tài trí để hại người

Nhà cửa san bằng người chết khắp mọi nơi

Người có mộ, người thây rời mảnh vụn

♦♦♦

Tang thương thế, nhưng sao người làm thế

Có phải chăng thú mang lớp mặt người

Bao điêu tàn bao máu lệ tuôn rơi

Cứ tiếp diễn hằng ngày trong cuồng dại

Thời mạt pháp sinh nhiều điều quái lạ

 Đó là do ác nghiệp tạo bao đời

Nên giờ đây hội ngộ đã đến thời

Sao tránh được cảnh oan cừu ngõ hẹp!

♦♦♦

Tỉnh mộng đi ai người đang tạo nghiệp

 Cùng với người đang trả nợ trần ai

 Vì dối lừa tranh đấu mãi trả vay

Rồi ác nghiệp theo ta đi kiếp kiếp

Nương cửa Phật từ bi trừ não nhiệt

Thời gian là liều thuốc chữa tâm mê

Hết tang thương hết cay đắng não nề

Nhờ chánh pháp Từ Bi và Trí Tuệ

♦♦♦

Mạt pháp đến tại tâm người ô uế

Chẳng màng theo luật nhân quả cuộc đời

 Nếu tỉnh tâm hành thiện pháp không lơi

 Giáo lý Phật sẽ trường tồn bất diệt.