Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Cuộc sống này thư thái, nhẹ nhàng hơn,

Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản/

Hồn thơ ngây, nào nhuốm chuyện đau buồn.

♦♦♦

Khi còn nhỏ thì đơn giản, lớn lên trở nên phức tạp.

Khi nghèo khó thì đơn giản, lúc giàu có trở nên phức tạp.

Khi thất thế thì đơn giản, lúc có địa vị thì trở nên phức tạp.

Tự nhận bản thân thì đơn giản, đánh giá người khác phức tạp.

Thật ra, thế giới này rất đơn giản chỉ có lòng người là phức tạp.

♦♦♦

Mà suy cho cùng thì lòng người cũng đơn giản,

chỉ có lợi ích chi phối nên con người mới trở nên phức tạp.

Đời người, đơn giản thì vui vẻ. Nhưng người vui vẻ được mấy người?

Đời người, phức tạp thì phiền não, mà người phiền não thì quá nhiều.

♦♦♦

Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp

Cuộc sống này thư thái, nhẹ nhàng hơn,

Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản

Hồn thơ ngây, nào nhuốm chuyện đau buồn.

♦♦♦

Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy!!

Bởi lòng mình sóng dậy mới đau thương

Nhìn vạn sự cuốn theo dòng xuôi chảy

Kìa Vô Ưu nở đẹp giữa vô thường…