Tứ cú ca dao “Song Thân Phụ Mẫu”!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Tâm Không Vĩnh Hữu
Phụ Mẫu

Về nương Phật giữa lưng trời

Phụ tùy phu xướng chuyển dời bể non

Đức dầy để lại tử tôn

Sống an vui, giữ vẹn tròn niềm tin.

♥♥♥
Tiếng ru

Con đi từ thuở rụt rè

Nương cha dựa mẹ e dè vơi tan

Bài thơ nón Huế dịu dàng

Mái nhì mái đẩy trên đàng lớn khôn.

♥♥♥
Đỉnh

Hư không còn ánh trăng rằm

Về nhà, nhớ Mẹ chỗ nằm nhường con

Cha hiền trên chóp đỉnh non

Ngàn muôn kiếp nữa vẫn còn ân sâu.

♥♥♥
Chưa đền

Con về khi bóng hoàng hôn

Mẹ cha vẫn tiếng cười giòn như xưa

Vọng nghe trầm tiếng chuông chùa

Mang ơn phụ mẫu con chưa đáp đền.

♥♥♥
Mát che

Bóng Cha phủ ấm một nhà

Trùm lên muôn chốn bôn ba nhọc nhằn

Trải dài tóc bạc da nhăn

Mát che giấc ngủ thiên thần tử tôn.