Đại Lễ Phật Đản ~ May 15, 2022 (Phật Lịch 2565)

Chương trình Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Niết Bàn tổ chức vào:
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 5, năm 2021 ~ Ngày 19 tháng 4, năm Tân Sửu 
~ Sunday, May 30, 2021 ~
Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào dưới đây để xem chương trình trực tiếp!