Sám Phật Đản!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Khánh Quản

Kính lạy cả con đường mờ bụi
Đoàn người đi lầm lũi nắng lên
Kiệu xe cọc cạch phía trên
Lá xanh rợp bóng hai bên là rừng
♦♦♦
Kính lạy cả mùi hương ngào ngạt
Khắp không gian tỏa ngát diệu kỳ
Dừng xe Thánh mẫu xuống đi
Tìm xem hoa nở Lâm Tỳ Ni đâu
♦♦♦
Trong rừng vắng nhiệm mầu sừng sững
Cây Vô ưu đầy những đóa hoa
Chen từ gốc đến cành xa
Rơi đầy mặt đất thảm hoa đẹp ngời
♦♦♦
Rồi Thánh mẫu vui cười bước tới
Đưa tay sen hái vội một hoa
Đất trời rung chuyển sáng lòa
Hài nhi siêu tuyệt bước ra giữa đời
♦♦♦
Thảm hoa đẹp nâng đôi chân ngọc
Nước rồng thiêng thanh lọc Thánh thân
Nhạc trời vang cả chín tầng
Hào quang rực rỡ muôn lần thái dương
♦♦♦
Con cúi lạy Mười Phương Pháp Giới
Tạ ơn Người đến với trần gian
Chúng sinh đau khổ lầm than
Vô minh chấp ngã vô vàn tối tăm
♦♦♦
Người đã đến ươm mầm giác ngộ
Gieo tình thương tế độ muôn nơi
Từ bi trí giác tuyệt vời
Dung nghi đức hạnh đất trời ngưỡng trông
♦♦♦
Con cúi lạy tấm lòng vô lượng
Đức Như Lai cao thượng bao la
Giữa bùn nở một đóa hoa
Tỏa hương tinh khiết bay xa địa cầu
♦♦♦
Để từ đó nỗi sầu tan biến
Trong lòng con xuất hiện ánh dương
Của dòng giáo pháp siêu phương
Đưa con ra khỏi nẻo đường trầm luân
♦♦♦
Để từ đó hiểu thân tạm bợ
Đời vô thường duyên nợ đeo mang
Kiếp người tội phúc buộc ràng
Từng nhân từng quả rõ ràng không sai
♦♦♦
Để con hiểu đêm dài sinh tử
Trong tham lam người cứ  đắm chìm
Trong sân si cứ tạo thêm
Biết bao nghiệp chướng chẳng tìm lối ra
♦♦♦
Để con hiểu đạo là Vô ngã
Chẳng có Ta, tất cả là không
Chỉ còn pháp giới mênh mông
Một tình thương lớn vô cùng bao la
♦♦♦
Để con hiểu đạo là khiêm hạ
Xem mình như cỏ lá mà thôi
Chắp tay cung kính nơi nơi
Mong ai cũng được sáng ngời vẻ vang
♦♦♦
Phật mở lối thênh thang thiền định
Con lặng ngồi yên tĩnh nội tâm
Diệt trừ vọng tưởng hôn trầm
Nguyện lòng tinh tấn âm thầm vô biên
♦♦♦
Con xin nguyện não phiền chấm dứt
Sống bình an như đất trung kiên
Hiền lành tử tế ân cần
Thương yêu để kết thiện duyên với người
♦♦♦
Con cúi lạy khắp mười phương Phật
Đạo nhiệm mầu lẽ thật muôn đời
Dù con có nói triệu lời
Làm sao bày tỏ một trời kính thương
♦♦♦
Chùa soi bóng quê hương đất nước
Chuông chiều buông trên bước đường xa
Càng yêu Phật Pháp thiết tha
Càng yêu tổ quốc đậm đà thiêng liêng
♦♦♦
Rồi thế giới chẳng riêng ai cả
Người với người dẫu lạ cũng quen
Chung tay kết một đài sen
Hòa bình nhân ái đắp nền tương lai
♦♦♦
Con cúi lạy một ngày tươi sáng
Lâm Tỳ Ni ngời rạng hào quang
Phật từ đến với trần gian
Cho thương yêu sẽ ngập tràn vô biên.
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)